Χώρες με ορθόδοξη πλειοψηφία: εθνική ταυτότητα, σχέσεις εκκλησίας-κράτους, συντηρητικές κοινωνικές απόψεις


Περίπου ένα τέταρτο του αιώνα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η θρησκεία επιβεβαιώνεται ως σημαντικό μέρος της ατομικής και εθνικής ταυτότητας σε πολλά μέρη όπου τα πρώην-κομμουνιστικά καθεστώτα απαγόρευαν τη θρησκευτική λατρεία, προάγοντας τον αθεϊσμό, σύμφωνα με μια σημαντική νέα έρευνα του Pew Research Center σε 18 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Από τα κύρια ευρήματα της έρευνας ξεχωρίζουν τα εξής:

(1) Στην Ανατολική Ευρώπη οι ορθόδοξοι χριστιανοί αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ οι καθολικοί μειώθηκαν.
(2) Στις πλειοψηφικά ορθόδοξες χώρες υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ θρησκείας και εθνικής ταυτότητας.
(3) Η πλειοψηφία των κατοίκων στις χώρες με ορθόδοξη πλειοψηφία υποστηρίζουν τις σχέσεις εκκλησίας-κράτους, συγκριτικά με τις χώρες με καθολική πλειοψηφία.
(4) Οι συντηρητικές κοινωνικές απόψεις κυριαρχούν περισσότερο στις χώρες της ορθόδοξης-πλειοψηφίας.

Περισσότερα εδώ

Σχόλια