Τα γονίδιά του, τα γονίδιά της: Πώς το φύλο επηρεάζει τις τρίχες, τους μύες, το λίπος κ.α.


Άνδρες και γυναίκες διαφέρουν μεταξύ τους με κάποιους εκπληκτικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των γονιδίων τους. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη χιλιάδες γονίδια εκφράζονται εντελώς διαφορετικά στα δύο φύλα.

Για τη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν γονίδια σε 53 ιστούς σώματος - όπως της καρδιάς, του δέρματος, των μυών, του λίπους και των αναπαραγωγικών οργάνων, από 550 άτομα. Στη συνέχεια συνέκριναν το επίπεδο έκφρασης κάθε γονιδίου ή τον βαθμό στον οποία ήταν «ενεργοποιημένο» ή «απενεργοποιημένο».

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πάνω από 6,500 γονίδια εκφράστηκαν σε διαφορετικά επίπεδα στους άνδρες απ' ό,τι στις γυναίκες, σε τουλάχιστον ένα τύπο ιστού, από το σύνολο των 20,000 ανθρώπινων γονιδίων περίπου.

Για παράδειγμα, μερικά γονίδια που σχετίζονται με την ανάπτυξη των τριχών του σώματος εκφράστηκαν πολύ πιο καλά στα κύτταρα του δέρματος των ανδρών παρά των γυναικών. Επιπλέον, τα γονίδια για την οικοδόμηση μυών εκφράστηκαν περισσότερο στα μυϊκά κύτταρα των ανδρών σε σύγκριση με των γυναικών, ενώ τα γονίδια για την αποθήκευση λίπους εκφράστηκαν περισσότερο στα γυναικεία λιπώδη κύτταρα, συγκριτικά με τα αντρικά.

Ο ιστός που εμφάνισε τις περισσότερες διαφορές στην έκφραση γονιδίων ανά φύλο ήταν ο μαστικός αδένας, στον οποίο χιλιάδες γονίδια είχαν πολύ υψηλότερη ή χαμηλότερη έκφραση στα δύο φύλα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν διαδικτυακά στις 7 Φεβρουαρίου 2017 στο επιστημονικό περιοδικό BMCBiology.

Περισσότερα εδώ

Σχόλια