Διαδικασία απαλλαγής από τα θρησκευτικά


Παραθέτουμε πιο κάτω τη διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να γίνει με δύο σύντομες επιστολές, μια από πλευράς των γονιών και μια από πλευράς του/της διευθυντή(ριας) του σχολείου.

Επισυνάπτονται δείγματα (πατήστε πάνω για μεγέθυνση):

Με τη σειρά του ο/η διευθυντής/διευθύντρια θα προωθήσει το αίτημα των γονιών προς τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Κατόπιν έγκρισης του αιτήματος θα αποσταλεί στο σχολείο η πιο κάτω επιστολή, στην οποία θα αναφέρεται και ο τρόπος απασχόλησης του παιδιού τις ώρες του μαθήματος.Για τη διαδικασία απαλλαγής από τα θρησκευτικά στην Ελλάδα, πατήστε ΕΔΩ.
 


Σχόλια