Εκκλησία και στο μυστρί, εκκλησία και στο ψωμί


Εκτός από τα θρησκευτικά, η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί και άλλα μαθήματα για να προάγει το δόγμα της και να κατηχεί τα μικρά παιδιά, στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας. Ένα από αυτά είναι το κύριο μάθημα των ελληνικών (γλώσσα).

Πιο κάτω βλέπουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου:

(1) για να διδαχθούν τα παιδιά διάφορες ειδικότητες που εμπλέκονται στην οικοδομική διαδικασία, μαθαίνουν για το χτίσιμο μιας ορθόδοξης εκκλησίας, ενώ 


(2) για να διδαχθούν τα παιδιά για τη διαδικασία παρασκευής ψωμιού, μαθαίνουν  για τον σταυρό, την εκκλησία, την Κυριακάτικη λειτουργία, το μυστήριο της θείας ευχαριστίας, το αρτοφόριο, το άγιο δισκοπότηρο, το πρόσφορο, τα αρτοκλασία, τον άρτο και τα αντίδωρα.
Σχόλια